#instatrip: rūpnieciskais mantojums - #instatrip: industrial heritage

#instatrip: rūpnieciskais mantojums - #instatrip: industrial heritage


Industriālais mantojums - vietas Latvijā, kas liecina par ražošanas un transporta attīstības vēsturi. Stāsts par radīšanu un veidoto mantojumu nesenā pagātnē. Latvija vienmēr varējusi lepoties ar kvalitatīviem sasniegumiem rūpniecībā - velosipēdi, auto un pat lidmašīnas. Tagad, izdzīvojot otro dzīvi, agrāk izslavētas vietas kļūst par apskates objektiem. Šoreiz par rūpniecisko arhitektūru un transporta infrastruktūru.
Техническое наследие - места в Латвии, свидетельствующие об истории развития производства и транспорта. Латвия всегда могла гордиться качественными промышленными достижениями - велосипедами, автомобилями и даже самолетами. Теперь, пережив вторую жизнь, ранее известные места стали достопримечательностями. На этот раз по промышленной архитектуре и транспортной инфраструктуре.
Industrial heritage - places in Latvia that tell a story about time when industrial production was common and made the roadmap it is today! Latvia has always been proud of high-quality industry achievements - bicycles, cars and even airplanes! Nowadays, once renowned places, tranform into tourism spots. Lets talk about industrial architecture and transport infrastructure. BALOŽU KŪDRAS MUZEJDZELZCEĻŠ

Nepilnas pussstundas braucienā no Rīgas interesentus uzņem Baložu kūdras muzejdzelzceļš - vienīgais šāda tipa muzejs. Sākotnēji dzelzceļš tika izbūvēts Baložu kūdras fabrikas vajadzībām. Tas stiepās 28 km garumā, lai ik dienas pārvadātu kūdru un darbiniekus ražošanas vajadzībām. Dzelzceļš pārdzīvoja ražošanas apjomu samazināšanos pēc PSRS sabrukuma, daļēju demontāžu un metāllūžņu zagļu ķetnas. Esošais 2,5 km posms ir izdzīvojis pateicoties entuziastiem, kas nelielo posmu no nolemtības ir izglābuši saviem spēkiem. Atjaunots ne tikai dzelceļš, bet arī ritošais sastāvs - iespējams apskatīt un izbraukt ar lokomotīvi, pārvadājuma vagoniem un virtuves vagonu. Vieta apbur ar savu unikalitāti, dabas skaistumu un cilvēku apņēmību. Starpcitu, tā arī lauž vairākus stereotipus par kūdras ieguvi un tās sekām uz apkaŗtējo vidi!
Следующая остановка - музей Баложского торфяногый - единственный этого типа. Железная дорога изначально была построена для нужд торфяного завода. В тот время длина железной дороги составляла 28 км. Железная дорога с сокращением объемов производства после распада СССР, пережила разборки и вора металлов. Остальные 2,5 км сохранились благодаря энтузиастам, которые спасли дорогу со своими силами. Также обновляется подвижной состав - теперь можете ездить в локомотив и вагоны. Место очаровывает своей уникальностью, красотой и решимостью людей.
About 30 minutes outside of Riga, a Railway-peat museum in Baloži welcomes you! It’s the only one of it’s kind. At first, the 28 km long railway was built for production needs of peat factory and transportation of employees. After collapse of the USSR, railway underwent decline of production and then partial dismantling and hands of scrap metal thieves. Existing 2,5 km section has survived thanks to enthusiasts. They have renewed not only rails, but also have managed to refurbish the rolling stock - you can have a look at locomotive, caravan and food wagon. The place enchants you with it’s uniqueness, natural beauty and determination of the people. And it also breaks stereotypes about the extraction of peat and its impact on the surrounding environment!


X STUNDA ZEM OLAINES

Nākamais apskates vērtais pieturpunkts atrodas Olainē. Tur piedzīvosi X stundu dažus desmitus senā pagātnē, kur no kara glābsies Olaines Plastmasas pārstrādes Bumbu patvertnē. Ekskursijas “X stunda zem Olaines” ietvaros iepazīsies ar civilās aizsardzības programmu realitātē, izmantojot autentiskas padomju laika gāzmaskas un ķīmiskos aizsargtērpus, un iepazīsies ar vispārējo politisko situāciju 60. gados un Aukstā kara notikumiem. Īsts šausmu filmas vērts piedzīvojums!
Следующий пункт для посещения находиться в Олайне. Там будет возможность испытать Х-час и прятаться от войны в Олайне Пластиковые перерабатывающие бомбардировки. Во время тура вы познакомитесь с программ гражданской защиты, используя аутентичные противогазы и химические защитные костюмы советской времени, и узнайте о общей политической ситуацией в 60-х и событиях Холодной войны. Настоящий фильм ужасов!
Next stop - Olaine. Imagine that you live in USSR, work in one of the many factories and the hour X comes! The tour “Hour X under Olaine” offers the full package - you will be able to experience the civil protection program using authentic Soviet-era gas masks and protective suits, while hiding to survive the bombardment in one of the bomb shelters under the city. An event worthy of a horror movie!