Mīļākās telefona aplikācijas: Foto izdevums - Favourite apps: Photo edition

Mīļākās telefona aplikācijas: Foto izdevums - Favourite apps: Photo edition


Telefona aplikācijas mēs lietojam nepārtraukti – Facebook, Instagram, e-pasts... Sociālajos tīklos ievietotās bildes, protams, arī tiek apstrādātas, tāpēc vēlamies padalīties ar iecienītajiem foto palīgiem. Lightroom un Photoshop Express ir Kristīnes izvēle, Afterlight ir „labs draugs” mums abām, Brigita izvēlas Sketch un VSCO.
Мы постоянно используем телефонные приложения – Facebook, Instagram, лектронная почта... Картинки, опубликованные в социальных сетях, конечно же, также обрабатываются, поэтому мы хотим поделиться  любимыми помощниками по фотографии. Lightroom и Express - выбор Кристини, но Afterlight - «хороший друг» для нас обоих, Бригита выбирает Sketch и VSCO.
There are apps we use daily, if not hourly - Facebook, Instagram, e-mail and so on. And of course we share. We share words, we share video, we share music and we share photos! Today we want to share our favorite photo apps we use on regular basis. Kristīnes favorites include Lightroom and Photoshop Express, but Brigitas favorites include Photoshop Sketch and VSCO. We both love Afterlight.


Adobe Lightroom CC for iPhone


Kopš draugs man ieteica pamēģināt, es un aplikācija esam nešķirami. Nemaz nenojautu, ka Adobe produkti pieejami arī telefoniem, turklāt – bez maksas! Man ir svarīgi, lai aplikācija ir vienkārša un korekcijas nesabojā bildes kvalitāti. Brīdinu: iespējams, ka neko citu vairs negribēsiet lietot! 
Mой друг посоветовал мне попробовать, и сейчас я и приложение неотделимы. Я не знала, что продукты Adobe также доступны на телефонах, кроме того – бесплатнo! Bажно, чтобы приложение было простыми и исправления не повредили качество фотографии. Предупреждаю: не исключено, что ничего другого больше не хотите использовать.
Since my boyfriend suggested this app to me, we became fast friends with it. I didn’t even know that Adobe products are available for phone and for free! For me the most important aspects of a good app are how easy it is to use it and that any changes do not change the quality of the picture. And this one checks both of the boxes.Adobe Photoshop Express


Ātri un skaisti var izveidot kolāžas, bildei pievienot tekstu, ja nepieciešams. Šo aplikāciju izmantoju materiāliem, kuri tiek ievietoti prezentācijās. Vienmēr rokas stiepiena attālumā! Protams, piedāvā arī uzlabot bildes, taču nav tik pilnīgs kā Lightroom.
Быстро и красиво cоздавайте коллажи и при необходимости добавляйте текст. Я использую это приложение для материалов, которые размещаются в презентациях. Всегда рядом! Конечно, также предлагает улучшенные снимки, но не так полно, как Lightroom.
This app allows you to quickly make collages and add writing to pictures if needed. I use this app mostly for when I make presentations. It also allows you to modify pictures, but it is not so thorough as Afterlight.Afterlight


Aplikācija noder, ja vēlies  bildei piešķirt šarmu, jo papildus ierastajiem bilžu apstrādes rīkiem, tiek piedāvāti dažādi filtri, kuri bildei piešķir vintāžas sajūtu - uzmetot kādu putekli, vai iespīdinot saules zaķi. Jā, iespējams radīt filmiņaparāta cienīgu fotogrāfiju.
Приложение полезно, если вы хотите придать изображению очарование, поскольку в дополненo к обычным инструментам, обработки изображений предлагаются различные фильтры, которые придают ощущение винтажа - с пылью или подвергая солнечный зайчик. Да, можно создать старомодную фотографию.
This app is very useful if you want to add some charm to your pictures. Along the usual tools you can find in photo apps, there is an array of different filters. Starting from dust on your lens, ending with light leaks. And your phone turns into a film camera in seconds.Adobe Photoshop Sketch


Skicēšanas programma ar kuru var radīt neatkārtojamus mākslasdarbus. Tavā „penālī” ir viss, kas atrodams mākslinieka studijā - zīmuļi, marķieri, ūdenskrāsas un daudz kas cits. Mana mīļākā opcija ir otu triepieni, kurus pievienoju jau gatavām bildēm.
Программа эскиза, которая может создавать уникальные произведения искусства. В твоем „пеналe” есть все, что находится в студии художника - карандаши, маркеры, акварели и многое другое. Мой любимый вариант - мазки кисти, которые я добавляю к готовым изображениям.
This app allows you to create out of this world artwork. In your tool box you will find anything an artist would need - pencils, markers, watercolors and so much more. My favorite tool is the watercolor brush which I add on top of my pictures.VSCO


Populāra aplikācija, taču vēl joprojām mīļa. Tā piedāvā vairākus rīkus un filtrus, lai bildi varētu pārveidot jebkādā virzienā - sākot ar pavisam dabiksu, beidzot ar pilnīgu popārtu. Šī bija pirmā ar kuru nopietni sāku darboties.
Популярное приложение, но все равно люблю. Можно улучшить внешний вид  фотографии, не теряя естественности. Возможно, я даю программе другое значение, потому что это моя первая программа.
This must be one of the most popular photo apps, but it’s still near and dear to me. This app allows you to change the photo in whichever direction you want it to go. The array of filters and tools allows you to go from natural to pop art.Kādas ir tavas iecienītās foto apstrādes aplikācijas?
Какие твои любимые приложения для обработки фото?
And what are your favorites?