RESOLUTIONS

RESOLUTIONS


Es vairs nevēlos mocīt sevi ar apņemšanās sarakstu, lai sekotu “jauns gads, jauna es” trendam. Esmu vairākkārt mānījusi sevi, skaļi izsakot savas pieņemtās vadlīnijas. Tagad saprotu, ka savus nospraustos mērķus var sasniegt tikai tad, ja neaizmirsti parūpēties par sevi. Un pie tā es pieturēšos. Es saku “nē” tukšiem solījumiem, kuri izgāžas viens pēc otra.
Я не хочу мучить себя с список обязательствы, чтобы следить за “новый год, новая я” тренд. Я несколько раз обманула себa, громко высказывая свои принятые правила. Теперь я понимаю, что свои поставленные цели можно достичь только в том случае, если не забывай заботы о себе. И я буду держаться за это. Я говорю “нет” пустых обещаний, которые разоряются один после второго.
I’m not a person who will come up with resolutions following all this “new year, new me” trend anymore. I have fooled myself many times vocally broadcasting those. As I have learned, life lived ambitiously can only be achieved by going easy on yourself. And that’s what I’m sticking to. I’m saying “no” to resolutions that fail one by one.


Savus mērķus esmu nospraudusi,  izzinot sevi pēdējo gadu laikā; un tikai tagad tie sāk veidoties, līdz ar Jaunā gada atnākšanu. Tos es vēlos paturēt pie sevis. Lai tie iedzīvojas. Cerot, ka iedzīvosies. Un tikmēr –neaizmirstot rūpes par sevi. 
Я обозначила свои цели, пытаясь узнать себя за последние лет; и только сейчас начинает формироваться с Нового года. Я хочу оставить их у себя. Чтобы они обжились. Надеюсь, что так будет. А пока – не забывая заботы о себе.
While I have my goals for the coming year, those have come by continuously questioning and getting to know myself for the last couple years, crystalizing just now, accidentally coinciding with this time of year. I’m keeping them to myself. Letting them stick. Hoping they stick. And meanwhile going easy on me.


DRESS: LINDEX | VEST: BRIGITA DAMBE | BOOTS: ZARA | BRACELETS: YAYOI | SUNGLASSES: MAKEHEADSTURN