dzeltens // yellow

dzeltens // yellow


LV - Lai gan tas ir pieminēts about sadaļā, šķiet daudzi vēl nav piefiksējuši, ka es studēju starptautiskās attiecības. Tas nozīmē, ka reizi no reizes no manis tiek prasīts attiecīgs ģērbšanās stils - smart, smart casual līnijās. Taču zinot mani, es nespēju nepievienot daļu jautrības un modes. Likās būtu interesanti jums parādīt šo manas dzīves pusi, tā kā tas nav kaut kas, ko es velku ik dienas un atrādu šeit blogā. Jāpiemin arī fakts, ka studiju laikā starp lekcijām un eseju rakstīšanām līdz 3 naktī, mani īpaši neuztrauc mans ārējais izskats, esmu priecīga, ja no rīta spēju atrast skapī kādu klasisku kleitu. Taču konkrētos gadījumos, īpaši, kad strādāju, cenšos neizkāpt no šī stila, bet atdzīvinu to ar krāsām. Ko jūs velkat, kad nestāvat kameras priekšā vai dzīvojat "darba" dzīvi?

EN - Although there is a mention of this in my about section, I don't think that many of you know that I study International Relations. That means there is a certain way I should be dressing somewhere in lines from smart to smart casual. But knowing me, without a doubt I'm mixing in a slight hint of fun and fashion. I thought it would be interesting to show you this side of my life, since I don't wear this style on my daily basis and showcase it here. Saying that, I don't dress like this very often, between lectures and essay writings till 3 am, I could care less what I look like, I'm lucky if I'm able to pull something classy out of my closet at morning.  But certain events and times when I have work, require the aforementioned style, which I try to liven up with color. Tell me what you wear when you are not in front of the camera lens! GLASSES: MAX MARA | JUMPER: H&M | LIPSTICK: MAC RUSSIAN RED

PHOTOS: LAURA ALKSNE
EDITING: BRIGITA DAMBE